Vi støtter miljøet

og anvender kun bæredygtige og godkendte produkter

God kundeservice

Vi hjælper og rådgiver vores kunder, år efter år

DET MILJØVENLIGE VALG

Vi foretager altid vores behandlinger med biologisk nedbrydende algemidler, som er skånsomme for miljøet.

Kontakt os for at lære mere om miljøvenlige algemidler, og hvilke produker du bør vælge.

Bæredygtighed

Vi overholder altid reglerne og de miljøansvarlige tiltag

Algehajerne ApS benytter de forskellige typer af algemiddel / kemi der er på markedet, og vi er fuldt opmærksomme på produkterne og den naturlige fokus der er på anvendelse af de tilgængelige produkter.

Vi kender til de udfordringer, fordele og ulemper, der er ved valget af hvert enkelt produkt.

Specielt er der fokus på det produkt, som stort set ALLE i branchen benytter. Det hedder (416 Iso A-Clean Iso Paint 50%) og er det mest benyttede og umiddelbart produktet med den bedste effekt.

Produktet er i virkeligheden kun godkendt til at desinficere overflader indenfor. Det lidt skøre er, at der må man godt bruge det, blot det går i spildevandskloaken. 

Vi har pga. den stigende fokus på bæredygtighed og miljø, valgt at tilbyde de godkendte produkter som standard.

Desuden har vi optimeret vores måde at håndterer og opsamle den eventuelt overskydende væske fra behandlingen på. 

Stort set alle i branchen siger de opsamler, men der INGEN, der suger det overskydende vand op. 

Det er besværligt og bliver typisk sprunget over, pga. et økonomisk aspekt (tid). Samt det fakta at stort set ingen af de anlæg der er på markedet, har et design og anordning der muliggør dette.

Til forsvar skal det nævnes at, der ved en gennemsnitsbehandling af et tag. På f.eks. 250 m2 Max. Bruges ca. 150-175 L vand, som i blandes en 3-5% opløsning af Algemiddel. Ud af de ca. 175 L ryger der Max. 10-25 L i afløb. Så det er nu meget lidt der kommer. 💦💦

416 Iso A-Clean Iso Paint 25L:

Hård flade. Dosering:

1 liter 416 Iso A-Clean Iso Paint pr. 

Blandings forhold 

50 % (skal fortyndes til 1 – 2 %)

Rækker 2-6m2/l

En dunk rækker ved en 5% opløsning, til at lave ca. 25-26 stk. tage a 250,0 m2 pr. Tag

Forbrug pr. tag 0,97 L pr. Tag 250 m2.

Algefri N Proff (Godkendt Algemiddel 20L)

Hård flade. Dosering:

1 liter AlgeFri N ProFF pr. 200 m2 flade.

Blandings forhold 

På tage anvendes en 1 % opløsning. 

Fx 1 liter AlgeFri N ProFF til 99 liter vand, som udsprøjtes med 50 liter væske/100 m2.

Forbrug pr. tag 1,25 L pr. Tag 250 m2. 

Neutralon (Godkendt Algemiddel 25L)

Hård flade. Dosering:

1 liter Neutralon pr. 50-60 m2 flade.

Blandings forhold 

På tage anvendes en 10% opløsning.

Fx 1 liter Neutralon til 9 liter vand, som udsprøjtes /50-60 m2.

Forbrug pr. tag 4,55 L pr. Tag 250 m2. 

FISKEDØD

Der er desværre flere danske firmaer som udfører algebehandlinger med ulovlige kemikalier. Se videoen fra DR.

Vandopsamling

Nu har vi så besluttet at når der skal udføres Algebehandling af tag, så skal der afproppes / suges det overskydende væske op. Og der tilgår derfor et tillæg for hvert nedløbsrør fra det behandlede areal. 

Det overskydende væske / vand fra behandlingen opsamles på stedet i våd sugere og hældes på returdunke. Hjemme på værkstedet hældes det videre op i Palletank, hvor det står i en bundfældelses proces.

Under denne synker evt. smuds og skidt ned på bunden og der suges fra toppen af det “Rene” restprodukt og dermed vil ca. 95% af det opsamlede blive genbrugt. Det genbruges og benyttes f.eks. som en del af iblødsætningsprocessen for belægning. Eller som tilskud til den nye væske i et forhold på ca. 75% nyt middel og 25% genbrug.

OPSAMLING AF ALGEMIDLER

Kundeudtalelser